OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZO SZCH Nitrianske Rudno

História ZO SZCH

História ZO SZCH Nitrianske Rudno

 

Po prelomovom roku 1989 začali ZO SZCH zanikať. Československá federatívna republika sa rozdelila na dva samostatné štáty a 1.1.1993 vznikla Slovenská republika. V novom štáte začali vznikať nové ZO SZCH  a tak to bolo aj v prípade ZO SZCH Nitrianske Rudno.

V roku 1993 pár zanietených chovateľov, ktorí boli členmi SZCH v okolitých obciach, sa rozhodlo založiť novú základnu organizáciu SZCH. Jej sídlo si zvolili v Nitrianskom Rudne, nakoľko tu takáto zložka dovtedy nebola. Ich hlavný zámer bol posťahovať z okolitých obcí chovateľov, ktorí majú záujem chovať a vystavovať čistokrvné zvieratá a sústrediť ich do jednej organizácie. Dňa 28.2.1993 sa zakladajúci členovia zišli na USTANOVUJÚCEJ schôdzi v Nitr. Rudne, aby mohli založiť ZO. Dňa 1.3.1993 sa ich sny aj naplnili a založili ZO SZCH Nitrianské Rudno. Zakladajúcimi členmi boli – ADAMEC Štefan, KOVÁČ Štefan, HLINKA Milan, BELÁK Ivan, GATIAL Miro, VRECKO Ján a Anton a dcéry Kováča a Hlinku, nakoľko ZO musela mať vtedy minimálne 10 členov. Prvým predsedom základnej organizácie bol Štefan Adamec a je ním doposiaľ.

Postupne do organizácie prichádzali ďalší členovia MAŇO Jozef, Píš Vladimír, MOLNÁR Gejza, HOOS Juraj. Hneď po založení ZO usporiadali aj stolové ocenenie králikov. Prvú PROPAGAČNÚ výstavu králikov sme usporiadali 28.8.1993, kde bolo vystavených 65 králikov od 8-mich členov ZO.Tieto králiky posudzoval Píš Vladimír. Popri výstavách sme pár krát usporiadali aj spoločenské akcie s muzikov, ktoré boli hodnotené kladne.

ZO SZCH Nitr. Rudno je začlenená pod OV SZCH Prievidza.

Od roku 1996, sa popri Oblastnej výstave začala pravidelne robiť aj Klubová špeciálka králikov baranovitých. Postupne sa naša organizácia a výstavy stali známe po celom Slovensku. A to vďaka dobrej organizovanej práce a hlavne vystavovanými  kvalitnými zvieratami. Naši chovatelia pravidelne vystavujú svoje odchovy na výstavách mladých králikov, ako aj na celoštátnych výstavách, klubových výstavách a aj európskych výstavách a na ďalších výstavách.  Na týchto výstavách majú pravidelne vysoké ocenenia na svoje zvieratá a domov si odnášajú najvyššie ocenenia. Veľká časť členov sa stala aj členmi špeciálnych klubov, ktorí dokonca aj tam zastávajú vysoké funkcie.

Organizácia zabezpečuje spoločný odvoz  a dovoz zvierat na výstavy. Základná organizácia usporiadava zájazdy na európske výstavy zvierat a na celoštátne výstavy mladých králikov v Českej republike.

Postupne sme sa rozrastali, pribudol LEHOTSKÝ Martin, BALÁŽ Jozef. Zmenili sme miesto usporiadania výstav, domov sme našli u ,, Cestárov ,, , kde každoročne robíme výstavy. Zabezpečili sme si výstavný materiál , sklad ako aj miesto na skladovanie. Veľkou pomocou nám je po celý čas OÚ Nitrianské Rudno, každoročne nás finančne podporuje, a bezplatne nám prepožičiava zasedačku OÚ na naše schôdze. Medzitým prišli medzi nás ďaľší chovatelia – MEDERA Vladimír, JOKALA Marek, PETRISKA Roman. Tak ako to už v živote býva nestávajú sa len dobré veci , ale žiaľ aj tie zlé, ktoré nedokážeme ovplivniť. Dňa 6.júla 2004 mi bola oznámená smutná správa – vo veku 52 umrel môj najlepší priateľ KOVÁČ Štefan, ktorý bol dovtedy motorom každej našej akcie.Myslel som si, že toto bude koniec našej ZO. Ale toto nešťastie nás nakoplo a pokračovali sme ďalej.

Pre rok 2007 sme vydali kalendár s plemenami králikov, ktoré chovajú členovia našej základnej organizácie.

V roku 2008 udelil Slovenský zväz chovateľov, BRONZOVÚ PLAKETU členom ZO SZCH Nitrianske Rudno, Za zásluhy a rozvoj Slovenského chovateľstva. Táto plaketa bola udelená pri príležitosti 15. výročia založenia ZO SZCH Nitr. Rudno.

Od roku 2009, sa popri Oblastnej výstave a Klubovej špeciálke králikov baranovitých  začala pravidelne robiť aj špeciálna výstava Klubu chovateľov zdrobnených králikov.

Zo ZO niektorí členovia odišli, ale vždy ich viac prišlo, vtedy prišli – HALAŠKA Jozej, VOZÍK Ján st., PÁNIS Milan, VOZÍK Ján ml.,MINIK Juraj, ZIMERMANN Vladimír, WÉBER Erik, SUPUKOVI, ALMÁŠ Ladislav, ZAŤKO Anton, BARBORÍK František, SÚKENÍK Ľubomír a chod organizácie išiel ďalej. Veď naše výstavy sa stali známe na celom Slovensku. Vďaka Vám, ktorí sa na organizácii výstav zúčastňujete, prichádza každoročne cez 500 návštevníkov z celého Slovenska, ba aj z Čiech, z Poľska a aj z Maďarska. Veď kvalitné zvieratá z pod Rokoša je záruka kvality pre vylepšenie si svojích vlastných chovov.Tak isto široko – ďaleko je známy  aj Rudnianský guľáš. Medzitým prišli medzi nás ďaľší noví chovatelia – VČELKA Michal, PASTIERIK Jozef, manželia KOTRÍKOVCI, HRDÝ Erik. Počet členov našej ZO sa pohybuje okolo 25 – 30 členov.

Ďalšia smutná správa ma zastihla dňa 19.3.2010 , od pani MOLNÁROVEJ, ktorá mi telefonicky oznámila, že dnes ráno vo veku 65 rokov zomrel náš GEJZKO.

Od roku 2011 je súčasťou Oblastnej výstavy aj expozícia Klubu chovateľov králikov KANINO – www.klubkanino.wbl.sk .

Pri písaní a čítaní týchto pár riadkov si vlastne uvedomujem, že veľkú časť svojho života sme prežili spolu- v dobrom a aj v zlom. Za tie roky sa medzi nami vytvorili veľké priateľstvá a som presvädčený, že vydržia veľmi dlho.

Za tých 21 rokov sa ani nedá spočítať, koľko sme odchovali králikov, holubov, kuriatok. Taktiež sa nedá spočítať, koľko víťazných cien sme doniesli zo všetkých výstav.

Tu je zoznam ľudí, ktorí boli kedysi medzi nami, ak som na niekoho zabudol, musíte mi to prepáčiť, lebo 21 rokov je fakt dlhá doba, Pršo Andrej, Adamec Ján, Adamec Štefan ml., Kotrík Marián, Hromada Igor, Páleš Peter, Balážová Andrea, Kluvanec Tibor, Holubčík Ján, Rajčová Andrea, Oršula Robo, Múčka Milan, Čičmanec Jozef, Mištuna Dano, Kučera Jozef, Cvešper Stano, Plevka Fero, Plachý Ján,Píš Vladimír, Šedík Vilo, Mištuna Ľubo, Motúz Vlado. Takže aj toto boli kedysi naši členovia.

Naša základná organizácia  spolupracuje zo ZO SZCH Žitavany, čoho dôkazom je aj vystavovanie zvierat chovateľov zo Žitavian na tejto výstave a členovia naše základnej organizácie vystavovali na výstave v Žitavanoch.

8.4.2014 bola spustená do prevádzky webová stránka ZO SZCH Nitrianske Rudno –  http://www.zoszchnrudno.wbl.sk .

Na záver by som chcel všetkým súčastným , ako aj bývalým členom poďakovať za ich príkladnú a zodpovednú prácu v našej ZO SZCH v Nitr. Rudne a samostatnej organizácii popriať do ďaľších rokov skvelú partiu zanietených chovateľov, ktorí ju budu aj naďalej reprezentovať po celom Slovensku a tým jej robiť výbornú reklamu, tak ako aj doteraz.

Dňa 3.10.2015  sa uskutoční  už XXII. Oblastná výstava zvierat, králiky, hydina, holuby a exoty, spojená so špeciálnou výstavou Klubu chovateľov zdrobnených králikov.

                                                                                                Predseda ZO SZCH

                                                                          ADAMEC ŠTEFAN