OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZO SZCH Nitrianske Rudno

Holuby

H o l u b y


 

Veľkosti obrúčiek pre holuby

https://zoszchnrudno.wbl.sk/velkosti_obruciek-holuby.pdf

 


 

Analytický kľúč skupín holubov a veľkosti registračných obrúčok

https://zoszchnrudno.wbl.sk/analyticky_k__uc_skupin_holubov_a_ve__kosti_registracnych_obrucok.doc