OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZO SZCH Nitrianske Rudno

Výbor ZO SZCH

 

VÝBOR ZO SZCH pre volebné obdobie 2018 - 2022

Predseda:             Adamec Štefan

Podpredseda:       Hlinka Milan

Tajomník:            Ing. Hrdý Erik

Pokladník:           Hoos Juraj

Hospodár:           Vozík Ján st.

Kontrolná komisia ZO SZCH pre volebné obdobie 2018 – 2022

Predseda:    Zaťko Anton

Člen:            Barborík František  

Člen: