OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZO SZCH Nitrianske Rudno

XXV. Oblastná výstava zvierat 2018

XXV. Oblastná výstava zvierat v Nitrianskom Rudne – článok Chovateľ

https://zoszchnrudno.wbl.sk/xxv._obl._vystav_zvierat_nitr._rudno_2018.pdf

 


XXIV. Oblastná výstava zvierat v Nitrianskom Rudne – článok Chovateľ

https://zoszchnrudno.wbl.sk/xxiv._oblastna_vystava_zvierat..doc

 


 

XXIII. Oblastná výstava zvierat v Nitrianskom Rudne - článok Chovateľ

https://zoszchnrudno.wbl.sk/xxiii._oblastna_vystava_zvierat_nit._rudno.pdf

 


 

8.10.2016 - XXIII. Oblastná výstava zvierat - Nitrianske Rudno
- králiky, hydina, holuby a exoty, spojená so špeciálnou výstavou

Klubu chovateľov zdrobnených králikov

 

 

https://zoszchnrudno.wbl.sk/katalog_2016_nit._rudno.pdf

 


 

XXII. Oblastná výstava zvierat v Nitrianskom Rudne

Jeseň je pre členov Slovenského zväzu chovateľov obdobím výstav zvierat.

Dňa 3.10.2015 sa uskutočnila v Nitrianskom Rudne XXII. Oblastná výstava králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva,  spojená so špeciálnou výstavou Klubu chovateľov zdrobnených králikov s medzinárodnou účasťou. Okrem domácich vystavovateľov vystavovali aj chovatelia z Maďarskej republiky.

Výstava sa konala v areáli Správy ciest v Nitrianskom Rudne. Vystavené boli králiky, hydina, holuby a propagačne exotické vtáctvo. Výstavu usporiadala Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) v Nitrianskom Rudne.

Obec Nitrianske Rudno je známa svojou priehradou, ktorú využívajú ľudia na dovolenky a rybári na rybolov. Za posledných dvadsaťdva rokov sa obec preslávila výstavami zvierat, ktoré usporiadajú členovia ZO SZCH Nitr. Rudno.

Rok 2015 je pre ZO SZCH Nitrianske Rudno rokom, kedy si pripomíname 22. výročie založenia ZO SZCH Nitrianske Rudno.

Odborné posúdenie zvierat vykonali podľa platných štandardov delegovaní posudzovatelia Slovenského zväzu chovateľov (SZCH). Králiky na oblastnej výstave posudzovali : J. Vozík st., J. Vozík ml., M. Mráz, Ing. J. Dubec a na špeciálnej výstave Klubu zdrobnených králikov MVDr. P. Supuka a Ľ Bartál, hydinu posudzovali K. Kubiš a M. Horváth, holuby J. Vaňo.

Na oblastnej výstave bolo prihlásených 255 králikov, 25 plemien, na špeciálnej výstave bolo prihlásených 104 zdrobnených králikov. Všetkých králikov bolo prihlásených v Nitr. Rudne spolu 359 kusov. Na výstavu svoje zvieratá prihlásilo 56 vystavovateľov.

V expozícii králikov dominovalo zastúpenie plemien nemecký obrovitý strakáč, veľký svetlý strieborný, činčila veľká, hototský biely, kalifornský čierny, burgundský, zemplínsky, malý baran a zdrobnený farebný. Boli vystavené aj ďalšie plemená králikov.

Hrabavá hydina bola vystavená v 34 voliérach, spolu 100 kusov,17 plemien. Boli zastúpené brahmanky, wyandotky veľké, oravka, vlaška čierno biela, zdrobnená wyandotka, zdrobnená velsumka a ďalšie plemená hydiny.

Expozíciu holubov tvorilo 60 holubov, 8 plemien, v expozícii holubov dominovalo zastúpenie plemien moravský pštros a boli vystavené vo farbe, jarabej, modrej šupinatej, čiernej šupinatej, červenej šupinatej a slovenský hrvoliak čierny, červený, žltý a modrý. Boli zastúpené aj plemená king, rys, slovenský vysokoletúň, bratislavský vysokoletúň, český stavák, talianska sovka ľadová.

Exoty boli vystavené v 12 klietkach a boli vystavené alexandre malé, alexander čínsky, agapornisi, korela chocholatá, rozela penant, papagáj spevavý a iné.

Výstava mala veľmi dobrú úroveň. Za pekného jesenného počasia výstavu navštívilo veľa návštevníkov, ktorí mali možnosť zakúpiť si chovné zvieratá. Výstavu si pozrela aj pani primátorka mesta Prievidza JUDr. Macháčková a aj starosta obce Nitrianske Rudno pán Štrbák.

Najlepšie ocenené zvieratá obdržali víťazné ceny. Víťazné ceny odovzdal chovateľom starosta obce Nitr. Rudno p. Štrbák, tajomník ZO SZCH Nit. Rudno Ing. Hrdý a predseda Oblastného výboru SZCH Prievidza, Roman Petriska.

Víťaz oblastnej výstavy – memoriál Š. Kováča – činčila veľká, 96,0 bodov, Almáš Ladislav, Čereňany.

Najlepšie ocenený králik oblasti Prievidza – kalifornský čierny, 96,0 bodov, Roman Petriska, Lehota pod Vtáčnikom.

Najlepšie ocenený holub oblasti Prievidza – king,  95 bodov, Král Jozef, Prievidza.

Poháre na najlepšieho oceneného králika a holuba oblasti Prievidza, venoval OV SZCH Prievidza.

Víťazné ceny králiky:

Belgický obor divo sfarbený M. Hudriová, francúzsky baran divo sfarbený F. Barborík, nemecký obrovitý strakáč modrý J. Kotrík, veľký svetlý strieborný L. Salva, činčila veľká R. Barta, činčila veľká L. Almáš, hototský biely J. Vozík st., burgundský M. Šnirc, kalifornský čierny R. Petriska, český strakáč modrý J. Kotrík, durínsky J. Minik, bielopesíkatý čierny V. Nechala, malý baran rhónsky A. Zaťko, malý baran činčilový J. Vozík st., ohnivák čierny Ing. E. Hrdý, zdrobnený baran divo sfarbený M. Hlinka, zdrobnený baran bielopesíkatý čierny Kissne Kovács, zdrobnený kuní modrý Konczné Schmidt, zdrobnený  rex činčilový M. Kasala.

Víťazné ceny hydina:

Australorpka čierna A. Lenčešová, vlaška čiernobiela O. Hrubina, antverpský fúzač čierny A. Sarvári, milflérka strieborná M. Horváth, zdrobnená wyandotka jarabičia vlnitá L.Almáš, zdrobnená sasexka biela kolumbia čierna Ľ. Súkeník.

Víťazné ceny holuby: 

Moravský pštros modrý kapratý Š. Adamec , moravský pštros čierny šupinatý M. Flimel, rys modrý šupinatý R. Beňačka, slovenský hrvoliak červený M. Figel, slovenský vysokoletúň J. Adamec.

Víťazná cena exoty: Žako kongo Ing. P. Obert.

Poďakovanie patrí členom našej ZO SZCH Nitr. Rudno, ktorí sa podieľali na príprave tejto výstavy a vystavovateľom, ktorí oboslali výstavu zvieratami. Ďakujeme aj sponzorom, ktorí podporili našu výstavu a aj návštevníkom, ktorí si prišli pozrieť výstavu.

Priatelia, už teraz Vás pozývam na XXIII. Oblastnú výstavu zvierat, ktorá sa uskutoční 8.10.2016 v Nitrianskom Rudne.