OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZO SZCH Nitrianske Rudno

Králiky

K r á l i k y


 

Rozhodnutie ÚOK pre chov králikov (výnimka)

https://zoszchnrudno.wbl.sk/uok_kraliky_vynimka-uok-kr.pdf

 


 

Registračný poriadok pre registráciu a tetovanie králikov

v Slovenskej republike, platný od 1.1.2019

https://zoszchnrudno.wbl.sk/registracny_poriadok_platny_1.1.2019.doc

 


Registračný poriadok pre registráciu a tetovanie králikov v Slovenskej republike

https://zoszchnrudno.wbl.sk/2013regist.pdf

 


 

 

PRIHLÁŠKA NA UZNANIE KONTROLOVANÉHO CHOVU KRÁLIKOV

https://zoszchnrudno.wbl.sk/ziadost_na_k_chov__1_.doc

 


 

ZRUŠENIE PLEMENNÝCH a KMEŇOVÝCH CHOVOV

https://zoszchnrudno.wbl.sk/zrusenie_plemennych_a.doc


 

Rozhodnutie ÚOKK ohľadom Regeneračných a Výskumných chovov

https://zoszchnrudno.wbl.sk/rozhodnutie_uokk_oh__adom_regeneracnych_a.doc

 


 

Slovenské národné plemená králikov

 


 

Správa z prvého zasadnutia Štandardovej komisie

https://zoszchnrudno.wbl.sk/20141zasad._standard_komisie_kraliky.doc

 


 

Zápisnica č.5/2014 zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov

 

https://zoszchnrudno.wbl.sk/20145zapis_uok_kraliky.doc

 


 

Zápisnica č.4/2014 zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov

https://zoszchnrudno.wbl.sk/szch_-_kraliky_-_zapisnica_jul_2014.doc

 


 

Registrácia  králikov  v  SZCH  2013

https://zoszchnrudno.wbl.sk/szch_-_registracia_kralikov_2013..doc

 


 

Žiadosť o uznanie „P“ a „K“ chovu králikov

 

https://zoszchnrudno.wbl.sk/szch_-_ziadost_o_uznanie_p_a_k_chovu_kralikov..pdf

 


 

Žiadosť o uznanie „V“ a „R“ chovu králikov

https://zoszchnrudno.wbl.sk/szch_-_ziadost_o_uznanie_v_a_r_chovu_kralikov..pdf

 


 

Smernice pre uznávanie plemenných, kmeňových, regeneračných a výskumných chovov králikov

 

https://zoszchnrudno.wbl.sk/2012smerni.doc