OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZO SZCH Nitrianske Rudno

Odkazy

Slovenský zväz chovateľov - http://www.szch.sk

Klub chovateľov králikov KANINO - www.klubkanino.wbl.sk

Český zväz chovateľov - http://www.cschdz.eu

Európsky zväz chovateľov - www.entente-ee.com

Klub chovateľov králikov mäsových plemien - ČR (KCHKMP) - http://www.kchkmp.wz.cz/

Webová stránka o králikoch - http://www.kraliky.snadno.eu

Časopis CHOVATEĽ - www.casopischovatel.sk

Šnirc Martin, chovateľ Bu králikov - http://www.bukraliky.wbl.sk