OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZO SZCH Nitrianske Rudno

Slovenské národné plemená králikov

Slovenské národné plemená králikov


 

Holíčsky modrý králik

https://zoszchnrudno.wbl.sk/holicskiy-modry.pdf

 


 

Slovenský pastelový rex a Zdrobnený slovenský pastelový rex

https://zoszchnrudno.wbl.sk/slovensky-past-rex-a-zdr-past-rex.pdf


 

Štrbský gepardí králik a Štrbský gepardí rex

https://zoszchnrudno.wbl.sk/strbsky-gep-kral-str-gep-rex.pdf


 

 

Nové poznatky v chove králikov

            Ústredná odborná komisia pre chov králikov, Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre a VETSERVIS, s.r.o. usporiadali  Odborno - vedecký seminár pre chovateľov králikov, ktorý sa  konal 23.5.2015 v Nitre - Lužiankách.

            Úlohou odborného seminára je vzdelávať a informovať širokú chovateľskú verejnosť s novými poznatkami v chove králikov. Prednášky  mali skúsení odborníci a chovatelia králikov zo Slovenska a Českej republiky. Zaujímavá akcia, kde odzneli tieto prednášky.

1. Nové trendy v prevencii a liečbe ochorení králikov - MVDr. Miloslav Martinec, PhD. - Brno/ČR.

2. Diagnostika ochorení králikov - MVDr. Darina Pospíšilová, PhD.

3. Príprava králika na výstavu - MUDr. Gabriel Rácz.

4. Základy genetiky, vrodené chyby králikov - Doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.

5. Výživa králikov - MVDr. Peter Supuka, PhD.

6. Od histórie po súčasnosť vo vakcinácii králikov - MVDr. Juraj Salaj, PhD.

7. Posudzovanie exteriéru králikov - Ing. Miloš Supuka.

Symbolický poplatok za účasť na seminári bol 5 euro. Každý účastník dostal pri registrácii darčekovú tašku a lístky na občerstvenie a obed. Seminár moderoval Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.