OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZO SZCH Nitrianske Rudno

XXI. Oblastná výstava zvierat

 XXI. Oblastná výstava zvierat Nitrianske Rudno

spojená so špeciálnou výstavou Klubu chovateľov zdrobnených králikov a

expozíciou Klubu chovateľov králikov KANINO

K A T A L Ó G

https://zoszchnrudno.wbl.sk/katalog_2014_-nitr._rudno.pdf

O c e n e n i e    z v i e r a t

https://zoszchnrudno.wbl.sk/tabu__ka_-_ocenenie_zvierat..pdf